Η ταυτότητά μας

Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 
 
Σύγχρονα ζητήματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων 2012

Ημερίδα - διοργάνωση του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
με τίτλο «Σύγχρονα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων»
Αθήνα Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

Νομική Βιβλιοθήκη, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»
Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παίζει ένα σημαντικό ρόλο, καθώς καθορίζει τα όρια της θεμιτής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να σέβονται τόσο το δικαίωμα των επιχειρήσεων να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα όσο και το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Η νέα Πρόταση Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των φυσικών δεδομένων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων και την υιοθέτηση νέων κανόνων, προσαρμοσμένων στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Στα ζητήματα αυτά θα αναφερθούν οι ομιλητές που συμμετέχουν στην ημερίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου